You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Newtech IT ny iVend partner

Newtech IT gläds åt att vara ny iVend partner för den skandinaviska marknaden. Med sin gedigna kunskap inom affärssystem och integrationer förbättras kunderbjudandet och välkomnar alla befintliga och nya kunder!

Vill du veta mer?

Boka ett demo så berättar vi mer hur du kan öka din försäljning med iVend Retail.

Boka demo